Skip to content
Every purchase helps us protect our historic places.
Every purchase helps us protect our historic places.

GugaMuga Mug

£12.00

Stylish and fun Scottish Gaelic design.

GUGA MUGA. Pronounced: Googa Mooga

Guga means ‘a young Gannet’. Muga means ‘Mug’! 

Muga ùr gleansach a bhiodh dìreach tip top airson Guga a ghabhail sa mhadainn le beagan tost.  

Ith do Ghuga a-mach às do mhuga!  

Ri fhaotainn ann am bùthan Àrainneachd Eachdraidheil Alba a-mhàin

  • Exclusive to Historic Scotland

We use Royal Mail for deliveries.

  • UK: 48 hours tracked - £5
  • Europe: 3-5 days - £20
  • US: 6-7 days - £28
  • Rest of world: 6-7 days - £30

See Delivery Information for further details.